Kalkulator BMI

BMI, czyli Body Mass Index jest wskaźnikiem pomocnym przy określaniu typu sylwetki, ale może być także wykorzystywany do oceny ryzyka wielu chorób, szczególnie chorób cywilizacyjnych, np. chorób serca, miażdżycy, czy otyłości. Kalkulator BMI jest bardzo prosty w obsłudze, wystarczy wpisać swój wzrost w centymetrach i wagę w kilogramach, a kalkulator, na podstawie specjalnego wzoru, obliczyć wskaźnik. Interpretacja wyników jest bardzo łatwa, otrzymany wskaźnik należy jedynie porównać z dostępnymi normami.

Jakie są normy BMI?

Normy BMI można klasyfikować zgodnie z podstawowym lub rozszerzonym podziałem. Ten pierwszy wyróżnia cztery oceny wagi, a drugi sześć. Dodatkowo w klasyfikacji można wyróżnić osiem kategorii: wygłodzenie, wychudzenie, niedowagę, wagę prawidłową, nadwagę, otyłość I stopnia, otyłość II stopnia i otyłość III stopnia. Normy BMI przedstawiają się w formie liczbowej, dla mężczyzn i kobiet wskaźnik wygląda następująco:

  • niedowaga: poniżej 18,5
  • prawidłowa masa ciała: 18,5-24,9
  • nadwaga: 25,0-29,9
  • otyłość I stopnia: 30,0-34,9
  • otyłość II stopnia: 35,0-39,9
  • otyłość III stopnia: powyżej 40
Kalkulator BMI

Wzrost w centymetrach:

Waga w kilogramach:

Co to jest BMI?

Body Mass Index, inaczej wskaźnik Queteleta II to wskaźnik masy ciała znany powszechnie pod nazwą BMI. Jest to współczynnik, który ocenia sylwetkę osoby na podstawie jej wzrostu i wagi. BMI wykorzystywane jest do oceny idealnej masy ciała i sprawdzenia, czy nasza waga jest prawidłowa. Jest to również narzędzie do oceny ryzyka wystąpienia wielu chorób związanych z otyłością i nadwagą, szczególnie chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia.

Historia BMI

Nazwa wskaźnika Queteleta II wzięła swoje imię od jego wynalazcy, Adolfa Queteleta, belgijskiego matematyka, który opracował wzór na BMI w 1832 roku. W swoich badaniach, starał się znaleźć wspólną przyczynę zgonów w różnych krajach, poza tym zajmował się również medycyną, astronomią, statystyką i kryminologią. Tworząc swój wskaźnik, opierał się na badaniach ochotników i zauważył zależność masy ciałą i wzrostu człowieka. W ten sposób opracował wskaźnik, zgodnie z którym, waga rośnie proporcjonalnie do kwadratu wzrostu człowieka. W 1972 roku amerykański fizjolog Ancel Keys przemianował wskaźnik Queteleta na używane do dzisiaj BMI oraz kalkulator BMI.

Wskaźnik BMI

Wskaźnik BMI jest stosunkiem naszej wagi do wzrostu. Wskaźnik BMI jest bardzo prosty w interpretacji, a w obliczeniu pomaga kalkulator BMI. Gdy wskaźnik jest niski, oznacza to że ważymy za mało, a wskaźnik wysoki wskazuje zbyt dużą wagę, dla naszego wzrostu. Z założenia im wyższa wartość wskaźnika BMI, tym większe ryzyko dla zdrowia i życia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku chorób związanych z otyłością. Nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, bezdech senny, zapalenia stawów i kości, a nawet niektóre nowotwory - wszystkie te choroby związane są z otyłością. Wiemy, że zbyt wysokie BMI jest szkodliwe dla zdrowia, ale co ze zbyt niskim BMI? Niskie BMI również negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Mimo, iż szansa na wystąpienie powyższych chorób jest mniejsza, to częściej pojawiać się mogą dolegliwości innego rodzaju. Z wygłodzeniem, wychudzeniem lub niedowagą wiązać się może spadek odporności, podatność na choroby i infekcje immunologiczne, apatia, skutki niedoborów witamin i minerałów, czy zmniejszenie zdolności motorycznych. Dlatego należy pamiętać, że zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie BMI jest szkodliwe.

Kalkulator BMI - wzór na obliczenie BMI

Swoje BMI najłatwiej jest obliczyć za pomocą narzędzia online - kalkulator BMI. Ale warto również znać wzór na BMI:
BMI = masa ciała (kg)/wzrost (m)2

BMI u kobiet i mężczyzn

BMI jest wskaźnikiem wykorzystywanym wyłącznie u osób dorosłych. Normy przedstawiają się tak samo dla wszystkich płci. Z tego powodu kalkulator BMI może być wykorzystywany przez wszystkich, niezależnie od płci.

BMI dzieci

BMI nie jest i nie powinno być stosowane u dzieci i młodzieży. Kalkulator BMI daje prawidłowe wyniki przeważnie dla osób powyżej 18. roku życia. Okres dorastania i dojrzewania związany jest z zachodzeniem wielu zmian w życiu, jak i ciele, a obliczanie wskaźnika BMI w takiej sytuacji dałoby niemiarodajne wyniki. Jeśli chcemy ocenić rozwój dziecka, należy przywołać siatkę centylową, czyli narzędzie, które pozwala określić czy wzrost i waga dziecka jest odpowiednia dla jego wieku.

Kalkulator BMI - czy jest dla wszystkich?

BMI jest bardzo uniwersalnym wskaźnikiem. Jak wcześniej wspomniano, z kalkulatora BMI mogą korzystać wszyscy, najlepiej po ukończeniu pełnoletności. Ale czy od tej reguły istnieją wyjątki? Kobiety w ciąży, ze względu na zwiększenie swojej wagi, nie powinny obliczać tego wskaźnika za pomocą kalkulatora BMI. Wynik takiego działania będzie niemiarodajny. Pod uwagę trzeba również wziąć sportowców. BMI nie bierze pod uwagę masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej, więc wyniki mogą być nierzetelne. Również osoby starsze, u których tkanka mięśniowa stopniowo zanika, mogą spotkać się z nieprawidłowym wynikiem.

Po co obliczać swoje BMI?

Obliczanie BMI może być jedynie wskazówką i informacją o naszym ogólnym stanie sylwetki i zdrowia. Może nam również dostarczyć wiedzy na temat ryzyka wystąpienia chorób związanych z otyłością. Oczywiście większość chorób związana jest z wieloma, różnymi czynnikami, a sam wysoki wskaźnik BMI nie będzie jednoznacznym indykatorem rozwoju choroby. Kalkulator BMI i wartości należy traktować jako wskaźniki pomocnicze, które poinformują nas o prawidłowej wadze dla naszego wzrostu.

Zapamiętaj!

BMI jest wskaźnikiem pomocniczym. Oznacza to, że nie może zastąpić badań diagnostycznych, które zidentyfikują chorobę lub ocenią ryzyko wystąpienia chorób i dolegliwości. Kalkulatora BMI należy używać z rozwagą. BMI jest matematycznym wzorem i próbą opisania rzeczywistości, która ma przedstawić normy dla ogółu populacji, a nie dla każdej jednostki osobno. Należy pamiętać, że BMI nie bierze pod uwagę wielu czynników, takich jak masa mięśniowa, czy kostna. Wynik BMI jest posiłkowy, a żeby dokładnie zbadać swoje zdrowie, warto pójść do lekarza.