EKUZ jest bezpłatnym dokumentem, który można otrzymać od ręki i zapewnia dostęp do różnorodnych świadczeń w ramach opieki publicznej za granicą. Karta jest szeroko wykorzystywana w państwach Unii Europejskiej, a także w tych należących do EFTA. EKUZ mogą wykorzystywać dorośli i dzieci, a jej wyrobienie jest niewyobrażalnie proste. Dowiedz się, jak wyrobić kartę EKUZ online w kilku łatwych krokach. 

 1. EKUZ – co to?
 2. Dlaczego warto mieć kartę EKUZ?
 3. Jak wyrobić EKUZ online?
 4. EKUZ dla dziecka – dokumenty
 5. Jak działa karta EKUZ?
 6. Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

EKUZ – co to?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza prawo dostępu do bezpłatnego leczenia w każdym kraju innym niż Twoje państwo UE lub EFTA. Karta EKUZ wystawiana jest każdemu zainteresowanemu oddzielnie –  nie istnieje możliwość wyrobienia karty np. dla rodziny. 

EKUZ jest przeznaczona dla wszystkich podróżujących – zarówno turystów odwiedzających nowe państwa jak i dla uczniów, studentów, czy osób pracujących zagranicą. EKUZ mogą mieć osoby, które są uprawnione do świadczeń zdrowotnych w Polsce, tzn. są ubezpieczone lub są nieubezpieczone ale posiadają prawo do leczenie na podstawie konkretnych uprawnień. 

Dlaczego warto mieć kartę EKUZ?

Karta EKUZ uprawnia do bezpłatnego leczenia zagranicą. Czy jest to wakacyjna wyprawa, czy szkolna wycieczka, problemy zdrowotne mogą się zawsze pojawić. Z tego powodu wszystkie osoby podróżujące, szczególnie dzieci, powinny być bezpieczne i ubezpieczone na wypadek chorób i stanów chorobowych. EKUZ dla dziecka jest kartą, której uzyskanie nie wymaga wypełniania wielu wniosków. Proces wyrobienia karty jest bezpłatny, wymagane jest wypełnienie i podpisanie jednego wniosku, a na fizyczną kartę EKUZ czeka się kilka dni lub można ją odebrać osobiście od razu po złożeniu wniosku i dokumentów. 

Jak wyrobić EKUZ online?

Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne i można to zrobić na kilka sposobów. 

Pierwszym z nich jest uzyskanie EKUZ osobiście w oddziale NFZ. Wystarczy pobrać, wypełnić i podpisać odpowiedni wniosek i zanieść go do najbliższego oddziału. EKUZ zostanie wydany od ręki bez konieczności czekania. W przypadku wyrabiania EKUZ dla dziecka, należy wpisać jego dane, a wniosek musi być podpisany przez jednego rodzica. Przy wizycie w oddziale NFZ nie jest konieczna obecność dziecka, rodzic lub opiekun prawny może samodzielnie złożyć wniosek i odebrać kartę. 

Drugim sposobem wyrobienia EKUZ jest wysłanie podpisanego wniosku pocztą tradycyjną. Jest to dobra opcja dla osób starszych i tych, którzy nie mają czasu udać się do oddziałów NFZ osobiście.

Istnieje również kilka możliwości uzyskania karty przez Internet. Karta EKUZ online może zostać wyrobiona za pośrednictwem ePUAP, Internetowego Konta Pacjenta i przez pocztę elektroniczną. 

Wyrobienie EKUZ online przez ePUAP wymaga zalogowania się na swoje konto, wypełnienia odpowiedniego wniosku na stronie. Przy wypełnianiu wniosku dziecka, należy wpisać jego dane osobowe, a rubryce ‘Status osoby’, wpisać ‘Członek rodziny osoby ubezpieczonej’. Nawet przez Internet należy pamiętać o podpisaniu wniosku, aby był pozytywnie rozpatrzony, a karta została wydana. 

EKUZ online można również zrealizować za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Na własnym koncie znaleźć można zarówno informacje o karcie EKUZ oraz o możliwości złożenia wniosku. EKUZ dla dziecka wypełnia się w taki sam sposób jak za pośrednictwem ePUAP.

EKUZ online pocztą elektroniczną umożliwia złożenie wniosków wyłącznie dla osób udających się na wyjazdy związane z pracą, więc nie będą wykorzystywana przez osoby niepełnoletnie – dzieci.  

EKUZ dla dziecka – dokumenty

Istnieje lista dokumentów, które należy złożyć, aby uzyskać EKUZ dla dziecka. Wniosek wypełnia się i podpisuje, ale trzeba również dołączyć odpowiednie dokumenty, które m.in. potwierdzą kontynuowanie nauki i posiadania ubezpieczenia. Kompletny pakiet dokumentów będzie zawierał:

 • wniosek o wydanie karty EKUZ,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość – np. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia przez osobę zgłaszającą i  zgłaszaną,
 • ksero legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Jak działa karta EKUZ?

Działanie EKUZ może okazać się nieocenione w wielu przypadkach, należy jednak pamiętać, że zakres leczenie jest ograniczony i może zostać wykorzystany do leczenia, które jest niezbędne i nieplanowane, odbywa się w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa i odbywa się na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele tego państwa. 

EKUZ nie działa jednak we wszystkich okolicznościach. Z karty nie będzie można skorzystać w przypadku:

 • akcji ratunkowych,
 • powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.

W takich sytuacjach, koszty będą musiały być pokryte przez samego pacjenta. 

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Karta EKUZ obowiązuje w państwach należących do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karty EKUZ można również używać na zamorskich terytoriach państw, np.

 • hiszpańskich – Majorce, Wyspach Kanaryjskich,
 • francuskich – Gujanie Francuskiej, Gwadelupie, Martynice, Reunion, St Pierre-et-Miquelon, 
 • portugalskich – Azorach, Maderze.

Natomiast, należy pamiętać, że z karty EKUZ nie skorzystamy w Monako, Watykanie, San Marino oraz na Wyspach Normandzkich i wyspie Man. 

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *